Dia: 5 Abril, 2017

De com percebem els estímuls

The National Autistic Society (2014, abril 9).Autism and sensory sensitivity. Arxiu de vídeo. Recuperat de https://www.youtube.com/watch?v=ycCN3qTYVyo
Anuncis